Servislerimiz

“DERMAN kişilerin hayatına olumlu katkı yapıyor ”

Yıllardır Derman’ın daha sağlam temeller üzerinde büyümesi için çalışma ilkelerimizi zaman zaman yenilerken; çalışma koşullarımızı da iyileştirmeye gayret ediyoruz. Verdiğimiz servislerin toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi ve daha kaliteli servisler verebilmek için hem servislerimizi kullananlarla hem de sağlık ve diğer alanlarda çalışan profesyonellerle sık sık değerlendirmeler yapıyoruz. Yaptığımız bu değerlendirmelerin sonuçlarını da zamana ve etrafımızda olan değişikliklere ayak uydurabilmek için gelecek yıllara yönelik hazırladığımız yol haritası olarak gördüğümüz çalışma planlarımızda ayrıntılı biçimde işliyoruz.

derman main photo-new

Derman’ın profesyonel ve etkili bir servis sunduğu ve toplumdaki her kişiye aynı şekilde ve şevkatle yaklaştığı gerçeği ve Büyük Britanya’daki Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarına sağlık bağlantılı hizmet götüren tek kuruluş olduğu şimdi yaygın olarak kabul ediliyor.

Servislerimiz hizmet verdiğimiz yerlerde yaşayan toplumlarımızın tüm bireylerine açıktır.
Derman’ın servislerinden Hackney’ de yaşayan Kürt,Türk, Kıbrıslı ve Doğu Avrupalı Türk toplumlarının mensupları ücretsiz olarak yararlanabilir. Derman olarak inançları, politik düşünceleri ve etnik kimlikleri ne olursa olsun Hackney de yaşayan toplumuzun herkesiminden gelen insanlara eşit biçimde profesyonel bir servis sunuyoruz.
Servis kalitesine büyük önem veriyoruz

Derman çalışanları iyi eğitim almış, büyük bir özveriyle işlerini yapan ve çalıştıkları toplumları iyi bilen kişilerden oluşmaktadır Bütün çalışanlarımız işe başlarken polisten temiz kağıdı almak zorundadırlar.

Yıllardır toplumlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek onların bu ihtiyaçlarına cevap verecek kültürel olarak hassas ve dil yönüyle uygun / uyumlu serviseler veriyoruz Bu servisleri etkin, profesyonel ve özenli bir şekilde vermek en önemli hedefimiz.

Derman PQASSO – Kalite Güven Belgesi – ni almayı başardı. PQASSO seviye 1 kalite belgesini almak Derman olarak verdiğimiz yüksek kaliteli servislerin ve idari anlamda da başarılı bir şekilde yönetilen bir kurum olduğumuzun açık bir göstergesidir.

Derman Türkiye Araştırmaları ve Kalkınma Merkezi tarafindan verilen Toplumsal Başarı Ödülünü de aldı. Hayır Kurumları dalında halkımızın bizi aday göstermesi; 20 yıldır Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarına sunduğumuz hizmetlere bir teşekkür olarak bu ödüle layık görülmemiz bizim için bir övünç kaynağı oldu.

Gizlilik İlkesi ve Bilgilerinizin Güvenliği 

DERMAN’da çalışan herkes görevini gizlilik ilkesi çerçevesinde yerine getirir. Görevlilerimize, doktora ya da diğer profesyonellere sözlü veya yazılı verilen kişisel bilgiler servisin dışına çıkamaz. Bu kural ancak ender durumlarda yasa gereği (örneğin çocuklarla ilgili Koruma Yasaları) ya da kişinin kendine veya bir başkasına zarar verebileceği durumlarda uygulanmaz.

Link teki “Kişisel Bilgileriniz ve Bunların Korunması ve Kullanılması” broşürümüzden bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Site developed by: Tuhin Sheikh