Yardımlarındaki değişikliklerin toplumlarımız üzerindeki etkilerini araştırdık

Derman devlet yardımlarındaki değişikliklerin Hackney’de yaşayan Kürt ve Türk toplumu üzerindeki finansal, sosyal ve psikolojik etkilerini inceleyen bir rapor hazırladı.

Rapordan kısa başlıklar:

Bu araştırmayı neden yaptık?

  • Londradaki Türk ve Kürt toplumu en fazla yardım başvurusu yapanlar arasında (D’Angelo et al, 2013).
  • Derman sosyal danışmanlık servisi kullanıcılarından gözlemlediğimiz kadarıyla Hackney’de yaşayan birçok Türk ve Kürt insanının yardım değişikliklerinden çok fazla etkileneceği çıkarımını yaptık.
  • Bu araştırmadaki amacımız yardım değişikliklerinin finansal, sosyal ve psikolojik etkilerini incelemekti.

Yardımlardaki değişiklikler

  • %75 yardım değişiklikleri ve yardımların üst sınırlandırmasından (benefits cap) etkileneceğini söyledi. %32 katılımcı yatak odası vergisinden etkileniyor.
  • %36 da diğer değişikliklerden etkilendiğini söyledi. En yaygın ‘diğer değişiklik’ council tax ve kirayı ödemek zorunda olmak (council tax benefitleri ve housing benefitleri durduğu için).
  • Haftalık ortalama para kaybı £46.75 (SD=52.69), Haftalık para kaybı £150’a kadar ulaşıyor.

Etkiler

  • Ruh sağlığı problemleri katılımcıların %44’ü tarafından hissedildi.
  • Katılımcıların %34’ü aile içi problemler yaşadıklarını söylediler.
  • %15 katılımcı çocuk bakımlarının etkilendiğini söyledi.
  • Öfke kontrolü problemleri, kilo kaybı ve kronik hastalığın daha kötüye gitmesi katılımcıların verdiği diğer örnekler arasındaydı.

Sonuç

Hackney’deki birçok Türk ve Kürt’ün, yardım değişikliklerinden ciddi şekilde etkilenecek. Bunun sonucu olarak da stres ve kaygı sorunları yaşamaya başladılar. Aile içi sorunlar arttı. Toplumun çoğunluğu yaşam tarzında değişiklik yapmak zorunda kaldı.Yemek, ulaşım ve sosyal harcamalarını kıstılar, çocuklarının ihtiyaçları için daha az harcama yapmaya başladılar. Bize göre bu durum ikinci kuşağı daha da kötü etkileyecek ve ruh sağlığı servisleri, mahalle doktorları, ve sosyal danışmanlık servisleri üzerindeki yükü artıracak.

Raporun tamamını indirmek/okumak için buraya tıklayın.

Site developed by: Tuhin Sheikh