Sağlık danışmanlığı servisinin devamı….

“Sağlık Danışmanlığı Servisi bu hasta grubunun karmaşık fiziksel ve ruhsal sorunlarının doğru bir şekilde teşhis ve tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Bu telefonda tercümanlık servisleri kullanılarak yeterli derecede sağlanamaz. Sağlık danışmanlığı servisinin devamı hatta seansların artırılması kronik hastalıklar ve ruhsal sorunların çözümüne katkı sağlar. Derman daki Sosyal Haklar Danışmanlığı Servisinin varlığı da hastalar için zamanın iyi bir şekilde kullanılması bakımındam çok önemli.” 

Site developed by: Tuhin Sheikh